EtusivuVapaa-aikaVapaa-aikatoimi

Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Nuorisotoimen tarkoituksena on parantaa nuorten elinoloja ja luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle. Lisäksi tarkoituksena on edistää sukupolvien, sukupuolten ja Suomen alueiden välistä tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta sekä luonnonkäytön kestävän kehityksen turvaamista.

Vapaa-aikatoimen järjestämistä tapahtumista ja toiminnasta ilmoitetaan kuukausittain jokaiseen kaustislaiseen kotiin ilmestyvässä kuntatiedotteessa.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimi huolehtii liikuntatoiminnan edellytysten luomisesta ja ylläpitämisestä siten että perusliikuntapaikat ja-palvelut ovat kaikkien kuntalaisten saavutettavissa ja käytettävissä.

Jokaisella kuntalaisella tulee olla mahdollisuus harrastaa säännöllisesti ohjattua liikuntatoimintaa joko seuratoiminnan tai muun tahon järjestämissä puitteissa omien tarpeidensa mukaisesti.

Kaustisella on tarjota kuntalaisille myös runsaasti erilaisia ulkoilumahdollisuuksia. Laadukkaat ladut ja ulkoilureitit, jääkiekkokaukalo, jalkapallokentät sekä tennis- ja urheilukenttä ovat kaikkien kuntalaisten vapaassa käytössä.

Sisäliikuntaharrastuksille antavat hyvät puitteet urheilutalo sekä liikuntasalit Järvelässä, Köyhäjoella ja Puumalassa.

Kaustisen kunnan tarjoamista liikuntapalveluista tiedotetaan jokaiseen kotiin ilmestyvässä kuntatiedotteessa.

Kunta ostaa liikuntapalveluita myös urheiluseura Kaustisen Pohjan-Veikoilta. Seuran toiminnasta lisätietoja: http://veikot.kaustinen.fi/

Nuorisotoimi 

Kunnan nuorisotyön tehtävänä on edistää nuorten hyvinvointia ja osaamista. Nuorisotyö tarjoaa mm. avustuksia nuorisojärjestöille ja -ryhmille, nuorisotilat nuorten ja järjestöjen käyttöön, vapaa-ajanaktiviteetteja, kerhotoimintaa, paikallisia ja kansainvälisiä projekteja sekä nuorten kulttuuritoimintaa.

Nuorisotoimen järjestämistä tapahtumista ja toiminnasta ilmoitetaan jokaiseen kaustislaiseen kotiin ilmestyvässä kuntatiedotteessa.

 

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanvirasto avoinna
ma - pe klo 8.00 - 15.00

Seuraa Kaustisen kuntaa

facebook Instagram AppIcon twitter

Tutustu esitteeseemme:

Esitekuvake