Vapaa-aikatoimi

Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Nuorisotoimen tarkoituksena on parantaa nuorten elinoloja ja luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle. Lisäksi tarkoituksena on edistää sukupolvien, sukupuolten ja Suomen alueiden välistä tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta sekä luonnonkäytön kestävän kehityksen turvaamista.

Vapaa-aikatoimen järjestämistä tapahtumista ja toiminnasta ilmoitetaan kuukausittain jokaiseen kaustislaiseen kotiin ilmestyvässä kuntatiedotteessa.

Yhteystiedot:

Vapaa-aikasihteeri
Aija Järvenpää
p. 040-5168 404
aija.jarvenpaa@kaustinen.fi        

Käyntiosoite:        
Urheilutalo        
Urheilutie 10        
69600 KAUSTINEN

Postiosoite:
PL 10
69601 KAUSTINEN