Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9. huhtikuuta 2017 klo 9 - 20.  Kaustisen kunnanvaltuustoon valitaan 21 valtuutettua toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021.

Ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja muut niihin liittyvät vaaliasiakirjat on toimitettava viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen kello 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteeri Annika Raumalle Kaustisen kunnanvirastoon, postiosoite PL 10, 69601 KAUSTINEN ja käyntiosoite: Kappelintie 13, 69600 Kaustinen. (Päivittäinen ruokatauko klo 10.30 - 11.30).

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00 puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 050 4436 880, sähköpostitse annika.rauma@kaustinen.fi tai kirjallisesti os. Kaustisen kunta, keskusvaalilautakunta, PL 10, 69601 KAUSTINEN.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys suoritetaan Kaustisen kunnanviraston kokoustiloissa. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

ke 29.3. - pe 31.3.2017 klo 12.00 - 18.00

la 1.4. - su 2.4.2017 klo 12.00 - 15.00

ma 3.4. - ti 4.4.201 klo 14.00 - 20.00.

Laitoksissa toimitettava ennakkoäänestys ilmoitetaan ao. laitoksissa erikseen.

Vaalipäivän äänestyspaikkana ovat Kaustisen kunnanviraston kokoustilat.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjä on vaalilain 57 §:n mukaan velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle tai vaalitoimikunnalle selvityksen henkilöllisyydestään henkilötodistuksella, joita ovat esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai erillinen Poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti.

Kaustisen kunnassa on käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri myös varsinaisena vaalipäivänä. Äänioikeuden tarkistamisen nopeuttamiseksi pyydämme äänestäjiä varaamaan henkilötodistuksen valmiiksi äänestyspaikalle tullessaan.

Lisätietoja kunnallisvaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi ja Kaustisen kunnan kotisivuilta www.kaustinen.fi

Kaustisella 23.1.2017

Keskusvaalilautakunta

-----

Tietopaketteja kuntavaaleista:

Kuntaliiton yleiskirje

Kuntavaalit.fi -sivusto

Kuntavaalit usein kysyttyä

www.vaalit.fi

Kuka saa äänestää kotona?

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa ilmoittautumisen määräaika on 28.3.2017 ennen klo 16.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Muu äänioikeutettu perheejäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.

ilmoittautuminen kotiäänestykseen tulostettava pdf-lomake

Keskusvaalilautakuntien yhteystiedot kunnittain

Viittomakielinen video vaaleista

Ehdokasasettelulomakkeet