EtusivuPalvelutYhdyskuntatekniikka

Ajankohtaista:

 

 


 

Yhdyskuntatekniikka

Tehtävänä on huolehtia kunnan kunnallistekniikan rakentamisesta ja rakennuttamisesta.

Vesimaksutaksa

Jätevesimaksutaksa

Hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä

Vesien kovuudet Kaustisella

 


 

Vesilaskutus

Vesilaskut koostuvat käyttömaksusta, joka perustuu käytetyn veden määrään, sekä perusmaksusta, joka on kiinteistökohtainen kuukausittain perittävä kiinteä maksu.

Perusmaksu

Perusmaksua peritään vuosittain vakiomääräisenä kaikilta liittyjiltä. Ajantasainen perusmaksu talousvesiasiakkailta on 30 €/vuosi, ja jätevesiasiakkailta 50 €/vuosi. Perusmaksu laskutetaan arvio- ja tasauslaskutuksen yhteydessä, kolmessa osassa.

Mikäli liittyjällä on oma talokohtainen jätevesipumppaamo, perusmaksua ei jäteveden osalta peritä.

Perusmaksulla katetaan vesihuoltoverkoston käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Käyttömaksu

Käyttömaksu määräytyy sen mukaan, paljonko vettä käytetään.
Ajantasainen käyttömaksu talousveden osalta on 1,05 €/m3 ja jäteveden osalta 2,65 €/m3.
Kunnanvaltuuston hyväksynnän vaativista muutoksista talous- ja jäteveden käyttömaksuihin tiedotetaan asiakkaita hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa.

Jäteveden käyttömaksu perustuu puhtaan veden käytön määrään eli oletuksena on, että sama määrä vettä, mikä hanasta lasketaan, valuu viemäriin.

Arvio- ja tasauslasku

Arviolasku lähetetään asiakkaille kaksi kertaa vuodessa; ensimmäinen arviojakso päättyy huhtikuun loppuun, ja toinen elokuun loppuun. Arviolasku perustuu keskimääräiseen vedenkulutukseen eli arvioon siitä, mitä kyseisenkokoinen talous kuluttaa.
Vuoden viimeinen eli kolmas lasku on tasauslasku (joulukuussa), joka perustuu todelliseen kulutukseen eli asiakkaan ilmoittamaan vesimittarin lukematietoon. Näin tasauslasku on joko pienempi tai suurempi kuin aiemmat arviolaskut.

Kaustisen kunta muistuttaa kuntalaisia lukeman ilmoittamisesta vuoden lopulla mm kuntatiedotteessa, verkkosivuillaan sekä sosiaalisen median tileillään.

Asiakkaan ilmoittamien vesimittarin lukematietojen perusteella arviolaskutus kehittyy täsmällisemmäksi.

Vesimittarin lukema on helpointa ilmoittaa verkossa Kulutus-Web-palvelun kautta. Lisätietoa sekä ohjeet palvelun käyttöön löytyvät täältä.

ohje

Liittymismaksu

Vesihuoltolaitokseen liittymisestä veloitetaan liittymismaksu. Ajantasaiset liittymismaksut ovat:

Vesiverkkoon liittyminen                                

  • Rakennuksen lämmin kerrosala <300 m2
    Liittymismaksu 1 000 € (alv 0 %), 1 240 € (alv 24 %)
  • Jokaista alkavaa 150 m2:ä kohden maksua korotetaan 200 €:lla

Viemäriverkkoon liittyminen

  • Rakennuksen lämmin kerrosala <300 m2
    Liittymismaksu 3 300 € (alv 0 %), 4 092 € (alv 24 %)
  • Jokaista alkavaa 150 m2:ä kohden maksua korotetaan 500 €:lla

Täytä oheinen liittymishakemus ja toimita se Kaustisen kunnan tekniseen toimeen, mikäli liittyminen vesihuoltoverkostoon on ajankohtaista.

Lisätietoa Kaustisen kunnan vesi- ja jätevesitaksoista saat yllä olevista erillisistä taksatiedostoista (pdf).

 

Päivitetty 28.6.2019