Hakeminen päivähoitoon

Lapsen päivähoitopaikkaa haetaan 4 kk ennen päivähoidon alkamista. Haku päivähoitoon on jatkuvaa ja tarvittaessa päivähoitohakemuksen voi jättää kiireellisenä myös kahta viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista koko toimintavuoden ajan. Syksyn 2017 päivähoitoryhmien suunnittelu alkaa jo kevään aikana. Syksyllä 2017 päivähoitopaikkaa tarvitsevien lasten päivähoitohakemus suositellaan jättämään varhaiskasvatusjohtajalle huhtikuun 2017 aikana.

Päivähoitohakemuksia on saatavilla tulostamalla tästä, päivähoidon toimintayksiköistä ja kunnantalon neuvonnasta palveluneuvojalta. Perheelle lähetetään kotiin päätös päivähoitopaikasta ja pyydetään varmistamaan lapsen hoidon aloitukseen liittyvät asiat.

Päivähoidon alkaessa vanhemmat täyttävät esitietolomakkeen, johon kirjataan lapsen hoitosopimustiedot ja sovitaan lapsen hoitoajoista ja lomake palautetaan lapsen ryhmän työntekijälle ennen päivähoidon aloitusta. Muutokset lapsen sairastumisesta ja poissaolosta on hyvä ilmoittaa päivähoitopaikkaan etukäteen, kuitenkin viimeistään päivähoitopäivän aamuna ennen kello yhdeksää. Päivähoitomaksun määräytymistä varten täytetään tuloselvitys- tai yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen. Ellei tuloselvitystietoja ole saatavilla, peritään päivähoidosta korkein maksu. Päivähoidosta irtisanoudutaan kirjallisella ilmoituksella viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon päättymistä, jolloin myös päivähoidon laskutus loppuu.

Päivähoitoyksiköt 

Pajalan päiväkoti toimii osoitteessa Meerbuschintie 2. Päiväkodissa on 7 ryhmää, joista yksi on vuorohoitoryhmä.

Perhepäivähoidon tarjonnasta voitte tiedustella varhaiskasvatusjohtajalta tai palveluneuvojalta.

 

Varhaiskasvatuksen hoitosopimusmuutokset

Lapsen hoitosopimus määrittelee, kuinka paljon lapsi voi olla hoidossa. Päiväkohtaisesti sovitaan tuntimääristä ja kuukausittain käytettävistä hoitopäivistä. Henkilöstön työvuorot suunnitellaan ennalta sovittujen hoitosopimustietojen pohjalta. Erityisesti vuorohoidossa olevan lapsen hoitoajat on toimitettava hoitopaikkaan viimeistään hoitoa edeltävän viikon maanantaina klo 12 mennessä kirjallisena. Tämän jälkeen toimitettuihin hoitoaikailmoituksiin emme voi välttämättä sitoutua.

Sovitun hoitosopimuksen minimi voimassaoloaika on 5 kuukautta. Mikäli lapsen hoitopäivät ylittävät sovitut hoitosopimuspäivät, tehty hoitosopimus purkautuu ja hoitosopimus- ja maksupäätös muutetaan vastaamaan välittömästi seuraavaksi korkeinta hoitosopimusluokkaa. Uusi hoitosopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään 3 kuukauden ajan.

Hoitoajan vaikutus päivähoitomaksuun 1.8.2016 alkaen:

enintään 1-5 h/päivä kk = osapäivähoito       60 % kokopäivämaksusta

1-15 päivää/kk                                                80 % kokopäivämaksusta

16 päivää tai enemmän/kk                             100 % kokopäivämaksu

Esiopetus on maksutonta ja sen lisäksi tarjottavasta hoidosta perimme 60 % kokopäivähoitomaksusta.

Päivähoitopaikka tulee irtisanoa kirjallisesti kahta viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Tarvittaessa lapsen hoitopaikasta voi luopua kesälomakautena 2017 (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) määräajaksi vähintään kahden täyden perättäisen kalenterikuukauden ajaksi. Tieto keskeytyksestä tulee toimittaa kirjallisena 28.4.2017 mennessä varhaiskasvatusjohtajalle. Keskeytyksen aikana lapsen hoitopaikka kunnan päivähoidossa säilyy.

 

Vasu alle 3-vuotiaat

Vasu yli 3-vuotiaatVasu yli 3-vuotiaat

Kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma