EtusivuKuntainfoAjankohtaistaKissojen ym. muiden eläinten irtipitäminen taajamassa ja jätösten kerääminen

Olemme saaneet kuntalaisilta palautetta mm. irti olevista kissoista, jotka ulostavat mm. naapurikiinteistöjen pihoille. Myös koirien jätöksistä on tullut palautetta.

Järjestyslain 14 §:n mukaan kissaa ja koiraa ei saa päästää kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle, yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, elintarviketorille, yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua.

Järjestyslaki ei siis kiellä pitämästä kissaa vapaana, mutta laki kuitenkin velvoittaa omistajaa huolehtimaan, että irrallaan olevan kissa ei mene naapuritalon tai taloyhtiön pihalle eikä järjestyslaissa erikseen lueteltuihin kiellettyihin paikkoihin.

Lain mukaan omistajan on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Tämän lain säädös koskee myös kissaa.

Vaikka laki ei suoraan kiellä kissoja kulkemasta vapaana, eläinsuojelijat toivovat, että kissat pidettäisiin taajamissa kiinni. Vapaana olevat kissat tekevät tihutöitä mm. ulostamalla luvattomiin paikkoihin sekä tappamalla pikkulintuja ja oravia. Mikäli kissaa kuitenkin annetaan olla taajamassa irti, tulee eläinsuojelijoiden mukaan huolehtia siitä, että kissa on leikattu ja tunnistusmerkitty mikrosirulla sekä että sillä on panta kaulassa ja pannassa omistajan yhteystiedot.

Toistuvasti irrallaan taajamassa liikkuvat eläimet, joiden omistaja antaa liikkua vapaasti ovat enemmänkin järjestyksenvalvonnallisia ongelmia.

Järjestyslaki valvoo tarvittaessa poliisi. Jos voidaan epäillä, että vapaana liikkuvan eläimen pidossa on selkeitä eläinsuojelullisia ongelmia, on syytä olla yhteydessä eläinsuojeluviranomaiseen eli kunnaneläinlääkäriin, poliisiin tai terveystarkastajaan. Ensisijaisena viranomaisena toimii siten kunnan eläinlääkäri. Käytännössä poliisin rooli eläimiin liittyvissä tehtävissä on pyydettäessä antaa virka-apua eläinlääkärille ja akuutissa tapauksessa toimia tilanteessa, jossa eläin aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle taikka vakavasti vaarantaa liikennettä. Poliisin järjestyslain eläimiin liittyvät toimet ov at sitä, että poliisi voi antaa huomautuksen tai sakkoa eläimen omistajalle, joka sallii eläimen olla vapaana taajama-alueella.

 

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanvirasto avoinna
ma - pe klo 8.00 - 15.00

Seuraa Kaustisen kuntaa

facebook Instagram AppIcon twitter

Tutustu esitteeseemme:

Esitekuvake