Hyvä vastaaja,
Sähköiset palvelut ovat osa tulevaisuuden kunnan arkipäivää ja menestystä. Yhteiskunnan digimuutos on väistämätön
ja on erittäin tärkeää, että palvelut tuotetaan niin, että kuntalaisille on niistä hyötyä ja niitä osataan käyttää.

Auta meitä kehittämään sähköisiä palveluita ja etäasiointia alueen kunnallisissa ja julkisissa
palveluissa. Vastaa kyselyyn ja kerro millaisia kokemuksia sekä odotuksia Sinulla on.

 
Kyselyn alussa kysytään joitakin vastaajien taustatietoja eikä niiden perusteella voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia.
Seuraavissa kysymyksissä aihepiireittäin valitaan sopivimmat (perinteiset tai sähköiset) asiointitavat.
Pakolliset kysymykset on merkitty (*). Kyselyn lopussa on muutama avoin vapaaehtoinen kysymys, joilla kartoitetaan
kokemuksiasi sähköisistä palveluista ja etäasioinnista. Kyselyyn vastaamiseen kuluu arviolta noin 15-20 minuuttia ja
siihen pääsee vastaamaan nimettömänä SSL-suojatusta linkistä.
 
Kysely tehdään osana eKeski-Pohjanmaa -hanketta ja sen tavoitteena on kerätä tietoa alueen kuntien ja julkisten
palveluiden toimivuudesta ja kehittymistarpeista. Tuloksia käytetään kuntien ja maakunnan sähköisen asioinnin ja
palveluiden edistämisessä. Saadun tiedon avulla kehitetään paikkariippumattomien asiointipalvelujen tuottamiseen
ja/tai käyttämiseen tarvittavaa osaamista.
 
Vastaukset tallentuvat anonyymisti ja tulokset käsitellään sekä raportoidaan ehdottoman luottamuksellisesti.

Mielipiteesi on tärkeä - kiitos vastauksistasi jo etukäteen!

Kyselyyn vastataan sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/2xngury, 30.11.2017 mennessä.

 

Heidi Luomala

projektipäällikkö, eKeski-Pohjanmaa hanke

+358 40 182 1989
heidi.luomala@kase.fi">heidi.luomala@kase.fi

www.eKeski-Pohjanmaa.fi