EtusivuYhteystiedotLaskutustiedot

Kaustisen kunnalla on käytössä sähköinen laskun kierrätys ja laskut tulee ensisijaisesti toimittaa verkkolaskuna.

OVT-tunnus: 003701789816
Verkkolaskuoperaattorimme: CGI Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029
Kaustisen kunnan y-tunnus: 0178981-6

YRITYSTEN OIKEUS SAADA LASKUT SÄHKÖISINÄ LASKUINA

Eduskunta hyväksyi lain hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisistä laskutuksista. Laki tuli voimaan 1.4.2019, jolloin se koskee valtion keskushallintoviranomaisia ja yhteishankintayksiköitä.

1.4.2020 alkaen laki laajenee koskemaan muitakin hankintayksiköitä kuin valtion keskushallintoviranomaisia ja yhteishankintayksiköitä.

Tällä lailla pannaan täytäntöön sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/55/Eu verkkolaskutuksesta. Lain tarkoituksena on tehostaa sekä julkishallinnon ja yritysten taloushallintoja luomalla puitteet laskujen automaattiseen käsittelyyn.

Lain mukaan hankintayksiköillä ja elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa 1.4.2020 alkaen.

Lain mukaan sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu sähköisessä muodossa ja noudattaa sähköisien laskutuksen eurooppalaista standardia EN16931. Kansallisista verkkolaskuformaateista uusimmat kuvaukset (Finvoise 3.0) ja (TEAPPSYMI 3,0) vastaavat eurooppalaista standardia. Myös kansainväliset verkkolaskuformaatit UBL ja CII ovat standardin mukaisia. 

Esimerkiksi sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei ole sähköinen lasku.

Tällä hetkellä laki velvoittaa julkishallintoa käsittelemään verkkolaskuja, 2020 huhtikuusta alkaen se antaa saman velvoitteen myös yrityksille.

Verkkolaskulaki velvoittaa yrityksiä 1.4.2020 alkaen

Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. Lisäksi laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Laki sähköisestä laskutuksesta ei kuitenkaan koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä tai yrityksiä, jotka tekevät vain B2C-kauppaa.

Lain vaikutukset - keitä verkkolaskulaki koskee?

Pien- ja yksinyrittäjät

Jos yrityksen liikevaihto on alle 10 000 euroa vuodessa, verkkolaskulaki ei vaikuta yritykseen. Muussa tapauksessa pienyrittäjiin kohdistuu samat velvoitteet kuin pk-yrityksiin.

Kaustisen kunnalle tulevat laskut

Kaustisen kunta vastaanottaa sähköisiä laskuja ja tiedot sähköisten laskujen lähettämiseksi ovat:

OVT-tunnus: 003701789816
Verkkolaskuoperaattorimme: CGI Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029
Kaustisen kunnan y-tunnus: 0178981-6.

1.4.2020 alkaen Kaustisen kunnalle tulevat laskut tulee siten toimittaa sähköisinä, mikäli yritys ei ole em. pien- tai yksinyrittäjä, jonka liikevaihto on alle mainitun 10.000 euroa vuodessa.

Paperisina lähetettävät laskut toimitetaan osoitteella: Kaustisen kunta, PL 10, 69601 KAUSTINEN.
Laskussa tulee olla viitekohdassa mainittuna tilaajan nimi.

YEL-todistus ja yrittäjän eläkevakuutus
Kaustisen kunnan toimittajien on huomioitava, että itsenäiset yrittäjät (toiminimi, yksityishenkilö) toimittavat kuntaan YEL-todistuksen. YEL-todistus tulee toimittaa kuntaan vuosittain.

Kuntien eläkevakuutuksen ohjeen mukaisesti eläketurvaa tulee karttua kaikesta tehdystä työstä. Jos kunta ostaa palvelua itsenäiseltä yrittäjältä, on kunnan selvitettävä yrittäjän eläkevakuutus ja yrittäjän tulee toimittaa todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL-todistus).

Jos yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk, on itsenäisen yrittäjän otettava 6 kk:n kuluessa yrittäjän eläkevakuutus. Yritystoiminnan ollessa vähäistä (Vuonna 2020 työtulo vähemmän kuin 7.958,99 €/v), ei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL-vakuutusta ja työ kuuluu JuElin (Julkinen eläkejärjestelmä) piiriin. 

Jos itsenäisellä yrittäjälle ei ole eläkevakuutusta, kunta maksaa laskutetusta työtä tai palvelusta JuEL -eläkemaksua. Yrittäjän lähettämä lasku maksetaan yrittäjälle kunnan palkanmaksun periaatteiden mukaisesti. Yrittäjä toimittaa tässä tapauksessa kunnalle verokortin.

Huom!

Eläkkeellä oleva henkilö kuuluu JuEL:n piiriin aina 68 vuoden iän täyttymiskuukauden loppuun ja näin ollen kunta on velvollinen suorittamaan työntekijä- ja työnantajamaksut KEVA:lle, jos YEL-todistusta ei ole.

 

 

 

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanvirasto avoinna
ma - pe klo 8.00 - 15.00

Seuraa Kaustisen kuntaa

facebook Instagram AppIcon twitter

Tutustu esitteeseemme:

Esitekuvake