MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TEHTÄVÄ / VARHAISKASVATUS

Kaustisen kunnan varhaiskasvatus hakee henkilökohtaista avustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen, jossa työsuhde alkaa heti tehtävään sopivan henkilön löydyttyä ja kestää 31.12.2017 saakka. Työsuhde jatkuu todennäköisesti keväällä 2018, mutta alkuvuodesta on n. kuukauden tauko. Työntekijän sijoituspaikka on Pajalan päiväkoti ja tehtävään kuuluu lapsen avustamiseen liittyvät tehtävät. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja). Tehtävässä edellytetään kokemusta lasten parissa työskentelystä. Työkokemus erityislasten kanssa toimimisesta katsotaan eduksi, samoin kuin tuntemus lapsen kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Tehtävässä toimiminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 26.10.2017 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/henkilökohtainen avustaja". Hakemuksia ei palauteta. Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake ja toimittamaan se täytettynä hakemuksen mukana tai sähköisesti osoitteella sivistys@kaustinen.fi.

Lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Kaustisella 11.10.2017

 

OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVÄN PERHEPÄIVÄHOITAJAN TEHTÄVÄT / VARHAISKASVATUS

Kaustisen kunnan varhaiskasvatus hakee kahta kotona työskentelevää perhepäivähoitajan sijaista määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.1.-31.5.2018, keskustan alueelle tai 5-6 km keskustasta. Toinen tehtävistä alkaa mahdollisesti 4.12.2017 tai aikaisemmin, sopimuksen mukaan.

Tehtävissä edellytetään kokemusta lasten parissa työskentelystä sekä tuntemusta lasten kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Tehtävässä toimiminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti sekä hyvää yhteistyötä toisten perhepäivähoitajien kanssa. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Hakijalta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävään palkata soveltuvin hakija.

Palkkaus- ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät voimassaolevan KVTES:n mukaan. Perhepäivähoitajan palkka määräytyy ryhmän lapsiluvun, hoitoaikojen ja työntekijän koulutuksen mukaan. Tehtävissä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 27.10.2017 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/perhepäivähoitaja". Hakemuksia ei palauteta.

Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake ja toimittamaan se täytettynä hakemuksen mukana tai sähköisesti osoitteella sivistys@kaustinen.fi.

Lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Kaustisella 11.10.2017