Lastenhoitajan sijaisuus

LASTENHOITAJAN SIJAISUUS

 

Etsimme Kaustiselle lastenhoitajan sijaista määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 7.3.2017–5.1.2018. Työntekijän sijoituspaikka on 7-osastoisen Pajalan päiväkodin vuorohoito-osasto. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja, huomioon otetaan myös sosionomi AMK -tutkinnon suorittanut, jos opintoihin sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot). Tehtävissä edellytetään kokemusta lasten parissa työskentelystä sekä tuntemusta lapsen kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Tehtävässä toimiminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 2.3.2017 klo 12.00. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/lastenhoitaja". Hakemuksia ei palauteta.

Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake ja toimittamaan se täytettynä hakemuksen mukana tai sähköisesti osoitteella sivistys@kaustinen.fi.

Lisätiedot: Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi tai varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Julkaistu 21.2.2017

 

Nuoriso-ohjaaja

Nuoriso-ohjaaja

Kaustisen kunta etsii nuoriso-ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.4.-31.12.2017.

Kaustisen kunnan sivistyspalvelut rakentaa nuorten kanssa Kaustisesta viihtyisämmän paikan lapsille ja nuorille. Vahvistamme nuorten kykyä toimia yhteiskunnassa ja muuttaa sitä.

Nuoriso-ohjaaja toteuttaa ja suunnittelee yhdessä nuorten kanssa toimintaa nuorisotiloissa, kunnan muissa ympäristöissä sekä digitaalisissa ympäristöissä. Ohjaaja edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden toteutumista.

Nuoriso-ohjaajan tehtävän pätevyysvaatimuksena on vähintään nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto tai muu soveltuva koulutus. Arvostamme monipuolisia ryhmänohjaustaitoja ja yhteistyövalmiuksia. Tehtävässä tarvitaan luovaa ja innostunutta ajattelua sekä heittäytymiskykyä! Kulttuurisen nuorisotyön elementit tulee hallita ja liikunnallisuus edesauttaa työtehtävien hoitoa. Odotamme myös on kykyä verkostoitua ja toimia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Työ on osittain iltatyötä. Toimeen valitun tulee esittää rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002). Tehtävässä on kahden kuukauden koeaika. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Työ alkaa 1.4.2017 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2017 asti.

Hakemukset liitteineen 17.3.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen sivistys@kaustinen.fi. Hakemuksen mukaan pyydetään liittämään hakuyhteenvetolomake täytettynä.

Lisätietoja:
Sivistysjohtaja Henry Paananen, henry.paananen@kaustinen.fi, p. 050 4436 877 tai
vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää, aija.jarvenpaa@kaustinen.fi, p. 040 5168 404.

Julkaistu 22.2.2017