EtusivuAvoimet virat ja toimet

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sijaisrekisterit

Kaustisen kunta hakee sijaisia perusopetuksen opettajien ja ohjaajien sekä varhaiskasvatuksen päiväkotihenkilöstön sijaisrekistereihin kesken lukuvuoden täytettäviä sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan mm. luokanopettajan ja eri aineiden aineenopettajien, koulunkäyntiohjaajan sekä päiväkodin henkilöstön työtehtäviin.

Pidemmät sijaisuudet laitetaan erikseen hakuun. Lisäksi syksyisin alkavat vakinaiset ja määräaikaiset opettajan tehtävät laitetaan erilliseen hakuun. Työnhakijan kannattaa siis seurata Kaustisen kunnan avoimia työpaikkoja kunnan kotisivuilta ja MOL:n sivuilta ympäri vuoden.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus tehtävään määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus säädetään kelpoisuutena antaa opetusta. Opettajien kelpoisuus selvitetään tehtävien ja opetettavien aineiden mukaisesti.

Koulunkäyntiohjaajien kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. koulunkäynnin aamu- ja iltapäiväohjaaja, lähihoitaja).

Päiväkodin lastenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja).

Päiväkodin lastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§:n mukainen pätevyys.

Sijaisrekisteriin ilmoittaudutaan tekemällä hakemus ja ilmaisemalla siinä, millaisia sijaisuuksia on valmis ottamaan vastaan. Hakemukset ansioluetteloineen sekä mahdolliset opinto- ja työtodistusjäljennökset toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/sijaisrekisterit" tai sähköpostilla osoitteeseen sivistys@kaustinen.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Hakijan on itse huolehdittava hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Yhteys- ja käytettävyystietojen ajan tasalla pitäminen on edellytys sijaisuuksien tarjoamiselle.

 

Vapaita paikkoja sivistystoimessa

Kaustisen kunnassa ovat avoinna seuraavat opettajien ja koulunkäyntiohjaajien tehtävät (osio 2):

1) Opinto-ohjauksen päätoimisen ja kokoaikaisen tuntiopettajan tehtävät ajalle 6.8.2019-18.6.2020, sijoituspaikkana Kaustisen keskuskoulu (vl. 7-9) ja Kaustisen musiikkilukio. Määräaikaisuuden perusteena on valmistautuminen koulujen yhteisen opinto-ohjauksen viran perustamiseen. (Työnantajan viite 010-19)

2) Matemaattisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan tehtävät ajalle 6.8.2019-30.5.2020, sijoituspaikkana Kaustisen keskuskoulu (vl. 7-9). Määräaikaisuuden perusteena on yläkoulun opinto-ohjauksen ja matemaattisten aineiden kokonaisjärjestelyjen suunnittelu. (Työnantajan viite 011-19)

3) Koulunkäyntiohjaajan tehtävät alkaen 8.8.2019. Tehtävä on viikkotyöajaltaan osa-aikainen, mutta vähintään 25 tuntia viikossa. (Työnantajan viite 012-19)

4) Koulunkäyntiohjaajan tehtävät ajalle 8.8.2019-20.12.2019. Tehtävä on viikkotyöajaltaan osa-aikainen, mutta vähintään 25 tuntia viikossa. Määräaikaisuuden perusteena vakituisen toimenhaltijan lakisääteinen vapaa. (Työnantajan viite 013-19)

5) Neljän määräaikaisen koulunkäyntiohjaajan tehtävät ajalle 8.8.2019-29.5.2020. Tehtävät ovat viikkotyöajaltaan osa-aikaisia, mutta vähintään 25 tuntia viikossa. Määräaikaisuuden perusteena on tuen tarpeiden muutokset. (Työnantajan viite 014-19)

6) Kaustisen keskuskoulun (vl. 7-9) kotitalouden lehtorin virka 6.8.2019 alkaen. (Työnantajan viite 015-19)

7) Laaja-alaisen erityisopettajan viransijaisuus ajalle 6.8.2019-30.5.2020, sijoituspaikkana Kaustisen keskuskoulun (vl. 7-9). Määräaikaisuuden perusteena on viranhaltijan virkavapaa. (Työnantajan viite 016-19)

8) Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 6.8.2019-30.5.2020, sijoituspaikkana Järvelän koulu. Määräaikaisuuden perusteena on viranhaltijan virkavapaa. (Työnantajan viite 017-19)

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinnat ovat ehdollisia, kunnes virkaan/toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä toistaiseksi täytettävien tehtävien osalta hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Koulunkäyntiohjaajilla kelpoisuutena on koulunkäynnin ohjauksen ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Palkkaus määräytyy opettajaviroissa OVTES:n mukaan ja koulunkäyntiohjaajilla KVTES:n mukaan. Pätevien hakijoiden puuttuessa toistaiseksi voimassa olevat opettajatehtävät täytetään määräajaksi 6.8.2019-30.5.2020. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja
- vs. perusopetuksen rehtori Kaisu Koivisto, puh. 040 547 9375, kaisu.koivisto@kaustinen.fi
- Paikoista voi kysyä myös vt. sivistysjohtaja Mailis Tastulalta, mailis.tastula@kaustinen.fi.

Hakuaika päättyy 24.5.2019 klo 12.00.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

VARSINAISEN HAKEMUKSEN LISÄKSI hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

30.4.2019

 

HALLINTOJOHTAJAN VIRKA

Kaustisen kunta hakee osaavaa

HALLINTOJOHTAJAA

Hallintojohtaja toimii hallinto- ja kehittämispalvelujen toimialajohtajana. Hallintojohtajan keskeisiä tehtäviä ovat kunnan henkilöstöpäällikön tehtävät, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä talousarvion valmistelusta ja toteutumisen seurannasta vastaaminen. Hallintojohtaja on johtoryhmän jäsen ja toimii kunnanjohtajan sijaisena.

Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus kunnallisalan tehtävistä ja henkilöstöjohtamisesta. Hyvä kunta-alan lainsäädännön ja sopimusjuridiikan tuntemus katsotaan eduksi paikkaa täyttäessä. 

Työn menestyksellinen hoito edellyttää johtamistaitoja, joustavuutta ja hyviä sosiaalisia taitoja.

Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 31.5.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella: Kaustisen kunta, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai sähköpostitse kaustisen.kunta@kaustinen.fi 

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan kuukauden kuluessa valinnasta. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot KVTES:in mukaan. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401 ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Koskinen puh. 040 5017 475.

Kaustisella 29.4.2019

Kunnanhallitus

 

Maatalouslomittajia

Maatalouslomittajia

Kaustisen kunnan lomatoimeen haetaan maatalouslomittajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan.

Työ edellyttää maatalousalan koulutusta ja/tai työkokemusta karjanhoidossa, luotettavuutta ja yhteistyökykyä, sekä Suomen kielen taitoa.

Toimialueena ovat pääsääntöisesti maito- ja lihakarjatilat Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella.

Palkkaus KVTES:n mukaan.

Jatkuva haku.

Kaustinen on savuton työpaikka.

Hakemukset os. Kaustisen kunta, lomituspalvelupäällikkö, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai hilkka.kalliokoski@kaustinen.fi

Lisätiedot lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski, puh. 050 318 0346 

 

 

Sivu 1 / 2

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanvirasto avoinna
ma - pe klo 8.00 - 15.00

Seuraa Kaustisen kuntaa

facebook Instagram AppIcon twitter

Tutustu esitteeseemme:

Esitekuvake