Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

Ryhmäperhepäivähoitajan tehtävät

RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJAN TEHTÄVÄT / KAUSTISEN KUNTA, VARHAISKASVATUS

Kaustisen kunnan varhaiskasvatus hakee kolmea ryhmäperhepäivähoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.1.-31.5.2018. Työpiste eli ryhmäperhepäiväkoti tarkentuu myöhemmin.

Tehtävissä edellytetään kokemusta lasten parissa työskentelystä sekä tuntemusta lasten kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Tehtävissä toimiminen edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asenteella työskenteleviä henkilöitä.

Hakijoilta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkintoa tai lastenhoitajan, lastenohjaajan tai lähihoitajan koulutusta tai muuta soveltuvaa koulutusta (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtäviin palkata soveltuvimmat hakijat.

Palkkaus- ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät voimassaolevan KVTES:n mukaan.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 20.12.2017 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/ryhmäperhepäivähoitaja". Hakemuksia ei palauteta.
Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake ja toimittamaan se täytettynä hakemuksen mukana tai sähköisesti osoitteella sivistys@kaustinen.fi.

Lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Kaustisella 13.12.2017

 

Johtava maatalouslomittaja

Haemme palvelukseemme JOHTAVAA MAATALOUSLOMITTAJAA.

Johtava maatalouslomittaja toimii Kaustisen paikallisyksikön alueella. Toiminta-alueeseemme kuuluvat Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kunnat.

Kelpoisuusvaatimuksena on maatalouden ammattikoulutus ja hyvä käytännön työkokemus karjanhoito- ja maataloustehtävissä. Odotamme hakijalta yhteistyö-kykyä, esimiestaitoja ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Hyvät atk-taidot ja alan tuntemus katsotaan eduksi.Palkkaus ja työehdot ovat KVTES:n mukaiset. Valituksi tulleen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimessa noudatamme 4 kk koeaikaa.

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa perjantaihin 27.12.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Kaustisen kunta, Lomituspalvelupäällikkö, PL 10, 69601 Kaustinen.

Lisätietoja antaa lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 050 3180346.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.