EtusivuAvoimet virat ja toimet

Johtavan lomittajan sijaisuus

Haemme palvelukseemme

JOHTAVAN MAATALOUSLOMITTAJAN

työvapaan sijaista ajalle 19.10.2020-1.9.2021

Johtava maatalouslomittaja toimii Kaustisen paikallisyksikön alueella. Toiminta-alueeseemme kuuluvat Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kunnat.

Kelpoisuusvaatimuksena on maatalouden ammattikoulutus ja hyvä käytännön työkokemus karjanhoito- ja maataloustehtävissä. Odotamme hakijalta yhteistyökykyä, esimiestaitoja ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Hyvät atk-taidot ja alan tuntemus katsotaan eduksi. Ennen sijaisuuden aloitusta järjestetään palkallinen perehdytysjakso 5.-18.10.2020.

Palkkaus ja työehdot ovat KVTES:n mukaiset. Valituksi tulleen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatamme 4 kk koeaikaa.

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa perjantaihin 11.9.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Kaustisen kunta, Lomituspalvelupäällikkö, Pl 10, 69601 Kaustinen tai sähköpostilla osoitteeseen kaustisen.kunta@kaustinen.fi otsikolla "johtavan maatalouslomittajan sijaisuus".

Lisätietoja antaa lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 050 3180346 (ti, ke ja to).

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

 

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

Luokanopetuksen tuntiopettajan tehtävät

Kaustisen kunnassa on haettavana luokanopetuksen tuntiopettajuus ajalle 23.10.2020-5.6.2021

Sijoituspaikkana on Kaustisen keskuskoulu (1.-6.). Työnantajan viite: 024-20.

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa. Kunnassa toteutettavien lomautusten takia tehtävässä saattaa sijaisuuden alussa olla lyhyt katkos.

Lisätietoja: keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto, 040 5479 375, kaisu.koivisto(at)kaustinen.fi.

Hakuaika päättyy 29.9.2020 klo 12.00.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

VARSINAISEN HAKEMUKSEN LISÄKSI opettajatehtävien hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

15.9.2020

 

Lastenhoitajan määräaikainen tehtävä

VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.10.2020-31.12.2021. Työntekijän pääsijoituspaikkana on Pajalan päiväkoti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 025-20.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Arvostamme alan kokemusta, joustavaa ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä. Määräaikaisuuden perusteena on saatu varhaiskasvatuksen avustus.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 30.9.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle teksti "Hakemus 025-20 / LH". Hakemuksia ei palauteta.

VARSINAISEN HAKEMUKSEN LISÄKSI hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakemusyhteenveto

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

Kaustinen 16.9.2020

 

Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen opettaja määräaikaiseen tehtävään ajalle 8.10.2020-21.8.2021. Työntekijän sijoituspaikkana on Pajalan päiväkodin 3-5 -vuotiaiden lapsiryhmä. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Työnantajan viite 026-20.

Kelpoisuusehtona tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 § mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (lastentarhanopettaja tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus). Haussa huomioidaan myös juuri valmistumassa olevat varhaiskasvatuksen opettajat, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon omaavat sosionomit (tutkintoon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, 60 op) tai muut soveltuvan tutkinnon omaavat henkilöt, joilla on alan työkokemusta.

Arvostamme alan työkokemusta sekä joustavaa, pedagogista ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö -ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 1.10.2020 klo 12:00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto– ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana ”Hakemus 026-20 / varhaiskasvatuksen opettaja”. Hakemuksia ei palauteta.

VARSINAISEN HAKEMUKSEN LISÄKSI hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakemusyhteenveto

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

17.9.2020

 

Sivu 1 / 2

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanvirasto avoinna
ma - pe klo 8.00 - 15.00

Seuraa Kaustisen kuntaa

facebook Instagram AppIcon twitter

Tutustu esitteeseemme:

Esitekuvake