EtusivuAvoimet virat ja toimet

Alueidenhoitajan toimi

ALUEIDENHOITAJAN TOIMI

Kaustisen kunta hakee ulkoalueiden hoitajaa vakituiseen toimeen 1.9.2018 alkaen.
Olet luonteeltasi oma-aloitteinen, tunnollinen etkä pelkää työskennellä yksin luonnonolojen armoilla.
Työtehtäviin kuuluu liikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja hiihtolatujen kunnossapito sekä kunnan ylläpitämien yleisten puistojen kunnossapito.
Sinulla on aiemmista työtehtävistä kertynyt kokemusta ulko- ja liikunta-alueiden kunnossapidosta, ja osaat myös tarpeen tullen huoltaa työssä
käytettävää kalustoa.

Palkkaus kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS:n mukaisesti, hakijat voivat esittää oman palkkatoiveen.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Työtehtävissä sovelletaan 4 kk koeaikaa.

Kirjalliset hakemukset 24.7.2018 mennessä osoitteeseen:

Kaustisen kunta/tekninen toimi
PL 10
69601 KAUSTINEN

tai

sähköpostitse osoitteeseen patrik.knutar@kaustinen.fi

Kuoreen merkintä tai sähköpostin otsikoksi "Alueidenhoitaja"

 

Lisätietoja
tekninen johtaja Patrik Knutar puh. 040 769 8668

 

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

Kaksi osa-aikaisen koulunkäyntiohjaajan sijaisuutta

Kaustisen kunta hakee kahta osa-aikaista koulunkäyntiohjaajaa Kaustisen kunnan perusopetukseen. Toinen tehtävä täytetään ajalle 9.8.-21.12.2018 ja toinen ajalle 3.9.2018-31.5.2019; molempien työaika on 28-30 h/vko. Sijoituspaikkana lyhyemmässä toimessa on Kaustisen keskuskoulu (1.-6.) ja pidemmässä toimessa alkusijoituspaikka on Puumalan koulu. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaisten toimenhaltijoitten työvapaa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on koulunkäynnin ohjauksen ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Lyhyemmässä tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa ja pidemmässä tehtävässä 4 kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antavat vs. perusopetuksen rehtori Kaisu Koivisto 040 5479 375 (21.6. saakka) sekä vs. sivistysjohtaja Mailis Tastula 050 4436877 (28.6. saakka ja 9.7.-13.7.).

Hakuaika päättyy 30.7.2018 klo 12.00. Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle merkintä "HAKEMUS". Hakemuksia ei palauteta.

 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sijaisrekisterit

Kaustisen kunta hakee sijaisia perusopetuksen opettajien ja ohjaajien sekä varhaiskasvatuksen päiväkotihenkilöstön sijaisrekistereihin kesken lukuvuoden täytettäviä sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan mm. luokanopettajan ja eri aineiden aineenopettajien, koulunkäyntiohjaajan sekä päiväkodin henkilöstön työtehtäviin.

Pidemmät sijaisuudet laitetaan erikseen hakuun. Lisäksi syksyisin alkavat vakinaiset ja määräaikaiset opettajan tehtävät laitetaan erilliseen hakuun. Työnhakijan kannattaa siis seurata Kaustisen kunnan avoimia työpaikkoja kunnan kotisivuilta ja MOL:n sivuilta ympäri vuoden.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus tehtävään määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus säädetään kelpoisuutena antaa opetusta. Opettajien kelpoisuus selvitetään tehtävien ja opetettavien aineiden mukaisesti.

Koulunkäyntiohjaajien kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. koulunkäynnin aamu- ja iltapäiväohjaaja, lähihoitaja).

Päiväkodin lastenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja).

Päiväkodin lastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§:n mukainen pätevyys.

Sijaisrekisteriin ilmoittaudutaan tekemällä hakemus ja ilmaisemalla siinä, millaisia sijaisuuksia on valmis ottamaan vastaan. Hakemukset ansioluetteloineen sekä mahdolliset opinto- ja työtodistusjäljennökset toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/sijaisrekisterit" tai sähköpostilla osoitteeseen sivistys@kaustinen.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Hakijan on itse huolehdittava hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Yhteys- ja käytettävyystietojen ajan tasalla pitäminen on edellytys sijaisuuksien tarjoamiselle.

 

Koulunkäyntiohjaajan ja kasvatusohjaajan tehtävät

Osa-aikaisen koulunkäyntiohjaajan tehtävä ajalle 9.8.2018-31.5.2019 

Kaustisen kunta hakee osa-aikaista koulunkäyntiohjaajaa Kaustisen kunnan perusopetukseen ajalle 9.8.2018-31.5.2019; työaika 28-30 h/vko. Sijoituspaikkana on Kaustisen keskuskoulu (1.-6.). Määräaikaisuuden perusteena on valtiolta saatu tasa-arvoa lisäävien toimenpiteiden erityisavustus.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on koulunkäynnin ohjauksen ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antavat vs. perusopetuksen rehtori Kaisu Koivisto 040 5479 375 (21.6. saakka) sekä vs. sivistysjohtaja Mailis Tastula 050 4436877 (28.6. saakka ja 9.7.-13.7.).

Hakuaika päättyy 30.7.2018 klo 12.00. Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle merkintä "HAKEMUS". Hakemuksia ei palauteta.

 

Kasvatusohjaajan tehtävä ajalle 9.8.2018-31.5.2019

Kaustisen kunta hakee kasvatusohjaajaa Kaustisen kunnan perusopetukseen ajalle 9.8.2018-31.5.2019. Sijoituspaikkana on Kaustisen keskuskoulu (1.-6.). Määräaikaisuuden perusteena on valtiolta saatu erityisavustus.

Tehtävänä on toimia yhdessä opettajien ja ohjaajien kanssa ja edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia kouluyhteisön arjessa sekä olla koulun aikuisten ja kuraattorin tukena oppilashuollollisissa asioissa. Toivomme hakijalta hyviä yhteistyötaitoja, ratkaisukeskeistä positiivista asennetta ja oma-aloitteisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosionomi (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai muu vastaava koulutus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antavat vs. perusopetuksen rehtori Kaisu Koivisto 040 5479 375 (21.6. saakka) sekä vs. sivistysjohtaja Mailis Tastula 050 4436877 (28.6. saakka ja 9.7.-13.7.).

Hakuaika päättyy 11.7.2018 klo 12.00. Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle merkintä "HAKEMUS". Hakemuksia ei palauteta.

 

19.6.2018

 

Lisää artikkeleita...

Sivu 1 / 2

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanvirasto avoinna
ma - pe klo 8.00 - 15.00

Seuraa Kaustisen kuntaa

facebook Instagram AppIcon twitter

Tutustu esitteeseemme:

Esitekuvake