EtusivuAvoimet virat ja toimet

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIN VIRANSIJAISUUS 11.8.-26.10.2020

Kaustisen kunnassa on avoinna Kaustisen keskuskoulun (7.-9.) äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viransijaisuus ajalle 11.8. - 26.10.2020. Määräaikaisuuden perusteena vakituisen viranhaltijan virkavapaus. Työnantajan viite: 021-20.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan/toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

- Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto, kaisu.koivisto@kaustinen.fi

- Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastulalta, mailis.tastula@kaustinen.fi

 

Hakuaika päättyy 27.7.2020 klo 12.00.

 

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

VARSINAISEN HAKEMUKSEN LISÄKSI opettajatehtävien hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake

 

MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRANSIJAISUUS 11.8.2020-5.6.2021

Kaustisen kunnassa on avoinna Kaustisen musiikkilukion matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021. Määräaikaisuuden perusteena vakituisen viranhaltijan virkavapaus. Työnantajan viite: 020-20.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan/toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

 

Lisätietoja

- Musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, ilona.salomaa-uusitalo@kaustinen.fi

- Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastulalta, mailis.tastula@kaustinen.fi

 

Hakuaika päättyy 27.7.2020 klo 12.00.

 

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

VARSINAISEN HAKEMUKSEN LISÄKSI opettajatehtävien hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake

 

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

Maatalouslomittajia

Maatalouslomittajia

Kaustisen kunnan lomatoimeen haetaan maatalouslomittajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan.

Työ edellyttää maatalousalan koulutusta ja/tai työkokemusta karjanhoidossa, luotettavuutta ja yhteistyökykyä, sekä Suomen kielen taitoa.

Toimialueena ovat pääsääntöisesti maito- ja lihakarjatilat Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella.

Palkkaus KVTES:n mukaan.

Jatkuva haku.

Kaustinen on savuton työpaikka.

Hakemukset os. Kaustisen kunta, lomituspalvelupäällikkö, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai hilkka.kalliokoski@kaustinen.fi

Lisätiedot lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski, puh. 050 318 0346 

 

 

KEITTIÖAPULAINEN

Kaustisen kunta hakee ensisijaisesti keskuskeittiölle keittiöapulaista osa-aikaiseen määräaikaiseen työsuhteeseen 10.8.2020-4.6.2021. Keittiöapulainen sitoutuu työskentelemään myös muissa Kaustisen kunnan toimipisteissä.

Keittiöapulaisena pääset vastaamaan keittiön monipuolisista avustavista töistä. Työtehtäviisi tulee sisältymään astiahuoltoa, avustavia ruoanlaiton tehtäviä sekä ruoan tarjoilua.

Työt tulevat sijoittumaan arkipäiville klo 7–12 välille ja päivittäinen työaika on 5 tuntia. Työtehtävä on osa-aikainen, 25 h/viikossa. Palkkaus on työehtosopimuksen (KVTES) mukainen. Työsuhteessa sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tähän tehtävässä toivomme, että sinulla olisi aikaisempaa työkokemusta keittiöalalta sekä vaadimme suoritetun hygieniapassin. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, järjestelmällistä työskentelyotetta sekä asiakaslähtöistä asennetta. Otamme kuitenkin huomioon myös hakemukset, joissa hakija on valmis opiskelemaan hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon oppisopimuksella keittiössämme. Valinnat ovat ehdollisia, kunnes toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikölle osoitetut kirjalliset hakemukset sekä CV:n pyydämme lähettämään siten, että ne ovat perillä 31.7.2020 klo 12.00. Kuoreen merkintä tai viestin otsikoksi ”Keittiöapulainen”.

Hakemuksen voi lähettää sähköpostiosoitteeseen tekninen@kaustinen.fi tai postitse osoitteeseen: Kaustisen kunta, Tekninen toimi, PL 10, 69601 Kaustinen. Hakemuksia ei palauteta.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä 050 050 411 9211 (lomalla 13.7. - 26.7.2020),  kaisa.siirila@kaustinen.fi

 

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanvirasto avoinna
ma - pe klo 8.00 - 15.00

Seuraa Kaustisen kuntaa

facebook Instagram AppIcon twitter

Tutustu esitteeseemme:

Esitekuvake