EtusivuHallintoHallinto- ja kehittämispalvelut

Hallinto- ja kehittämispalvelujen tehtävät

Kunnan hallinto- ja kehittämispalvelut vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kunnanhallituksen ja -valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä päätösten laillisuuden valvonnasta. Lisäksi hallinto- ja kehittämispalvelut
vastaa kunnan tietojärjestelmien ylläpidosta, kehittämisestä ja koulutuksesta, neuvonnasta, viestinnästä sekä muista yleisistä hallintotehtävistä. Vastuualueeseen kuuluu myös maaseutupalvelut, kehittämispalvelut, yhteispalvelupiste
sekä yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa ja vaalien toimeenpano.